Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
+48 608 608 608
e-mail: biblioteka@kolbuszowa.pl
www: biblioteka.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-04-13 21:10:11

Relacje

Udział Kolbuszowian w Bitwie Warszawskiej 1920 r.

Aaa 2 
1920 
1920 Kolbuszowa 
IMG 0421 

Za nami bardzo trudny i nieprzywidywalny, pełen niepewności oraz obaw rok poświęcony walce z eskalacją pandemii. Rok 2020 to również okrągła, 100. rocznica Bitwy Warszawskiej zwyczajowo już nazywanej "Cudem nad Wisłą", kiedy to młode, odbudowujące się państwo polskie musiało stawić czoła potężnej ofensywie Armii Czerwonej. W lecie 1920 r. na rzecz obrony Ojczyzny działali nie tylko ludzie stojący u szczytu hierarchii państwowej, powinność tę spełnił cały naród polski. W Kolbuszowej na początku lipca 1920 r. powołano Powiatowy Komitet Obrony Państwa, który już na samym początku swej działalności wydał odezwę do ludności Powiatu Kolbuszowskiego wzywając do ochotniczego zaciągu do armii polskiej oraz do ofiarności na jej uposażenie. We wszystkich gminach Powiatu Kolbuszowskiego zawiązano Komitety Propagandy Pożyczki Odrodzenia oraz parafialne Komitety Obrony Państwa. Na Kolbuszowszczyźnie zorganizowano siedemnaście wieców, na których propagowano zapisywanie się na pożyczkę państwową, zachęcano do wstępowania w szeregi Armii Ochotniczej, wzywano do składania ofiar na rzecz pomocy dla żołnierzy, budzono ruch patriotyczny i narodowy. Komitet przyczynił się do zorganizowania miejscowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża w szeregi, którego weszło 252 osoby. Z terenu całego Powiatu Kolbuszowskiego zwerbowano i wyekwipowano około 100 ochotników.

Pragnąc usystematyzować wiedzę oraz utrwalić pamięć o bohaterach biorących udział w tych doniosłych nie tylko o historii Polski, ale i całego świata wydarzeniach postanowiliśmy w jak najbardziej doniosły sposób przyczynić się do lokalnych kolbuszowskich obchodów 100. rocznicy Wiktorii 1920 r. Przygotowaliśmy ekspozycje "Udział Kolbuszowian w Bitwie Warszawskiej 1920 r." która została oparta na materiałach archiwalnych pochodzących ze Zbioru Haliny Dudzińskiej [1927-2008] w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej, materiałach ze Zbiorów i Archiwum Rodziny Wesołowskich z Kolbuszowej, Archiwum Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, Archiwum Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej Górnej, Archiwum Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Weryni, Archiwum Parafii pw. św. Mikołaja w Dzikowcu. Ponadto zostały wykorzystane zasoby Biblioteki Cyfrowej POLONA, Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej oraz Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. We współpracy z panem Andrzejem Wesołowskim powstała również wystawa militariów, elementów ekwipunku wojskowego, dokumentów, przedmiotów życia codziennego użytku z okresu kształtowania się II Rzeczpospolitej, pozwalająca poczuć "ducha" tych ciężkich i burzliwych czasów zmagań z sowieckim agresorem. Wystawa wraz z komentarzem jej Autora jest dostępna na kanale YouTube biblioteki.

W wyniku przeprowadzonych kwerend udało się przywrócić pamięć o lokalnych patriotach w postaci zestawienia osób biorących udział w walkach 1920 r. Powstały: Lista Członków Powiatowego Komitetu Obrony Państwa w Kolbuszowej, Lista Ochotników na wojne 1920 r. z terenu dawnego Powiatu Kolbuszowskiego, Lista żołnierzy z terenu dawnego Powiatu Kolbuszowskiego biorących udział w zmaganiach z bolszewikami w 1920 r. oraz Lista Kolbuszowian poległych i zmarłych w trakcie działań wojennych 1920 r. Dostępne są one z poziomu strony internetowej kolbuszowskiej biblioteki

http://biblioteka.kolbuszowa.pl/9-dla-regionalistow/2205-pozostale-opracowania.html

Swoistego rodzaju podsumowaniem kolbuszowskich obchodów 100. rocznicy Wiktorii 1920 r. były prelekcje Pawła Michno "Bitwa Warszawska w świadomości młodzieży" oraz Barbary Szafraniec "Znaczenie Bitwy Warszawskiej 1920 r. dla historii Polski, Europy i świata". Obydwie zostały udokumentowane i są dostępne na kanale YouTube kolbuszowskiej biblioteki. 

W obchodach 100. rocznicy Wiktorii 1920 r. uczestniczyły także dzieci i młodzież. Konkurs plastyczny „Cud nad Wisłą – w 100-Lecie Bitwy Warszawskiej” przeprowadzony w ramach realizowanego przez bibliotekę zadania „Udział Kolbuszowian w Bitwie Warszawskiej - #wiktoria1920 r.” pozwolił w przystępny i atrakcyjny dla najmłodszego pokolenia sposób, zaszczepić zainteresowanie historią Polski, historią życia ich dziadków. Głównym organizatorem tego konkursu była Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej, która w zadaniu pełniła rolę Koalicjanta. Komisja Konkursowa przyznała nagrody w dwóch grupach wiekowych. W grupie dzieci przyznano I, II i III miejsce oraz 6 wyróżnień, w grupie młodzieży przyznano I miejsce oraz dwa II miejsca. Nagrodzone prace konkursowe można oglądać poniżej.

Zadanie „Udział Kolbuszowian w Bitwie Warszawskiej - #wiktoria1920 r.” biblioteka realizowała w partnerstwie z Koalicjantami: Regionalnym Towarzystwem Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej oraz Szkołą Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej"