Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Aktualne projekty

 

Od wielu lat biblioteka pozyskuje środki z różnych organizacji pomocowych. Najwięcej środków pozyskano z grantów Unii Europejskiej oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 Lista aktualnie realizowanych projektów:

Cyfrowe GOKi w podregionie rzeszowskim

W związku z realizacją projektu "Cyfrowe GOKi w podregionie rzeszowskim" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej została doposażona w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (5 laptopów) o łącznej wartości 17 278,58 zł.

W ramach projektu pracownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży odbywa szkolenia w obszarach tematycznych: dziennikarstwo online oraz bezpieczne zachowania w sieci (styczeń-marzec 2021 r.).


Dodatkowo zostaną przeprowadzone zajęcia szkoleniowe dla 8 osób (w wieku 10-18 lat) w analogicznej tematyce. Szkolenia zostaną przeprowadzone  przez profesjonalnych trenerów zewnętrznych przy współudziale przeszkolonego wcześniej pracownika.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych pracownika biblioteki oraz dzieci i młodzieży do 31 maja 2021 r. poprzez szkolenia grupowe, zajęcia praktyczne oraz wsparcie trenera na etapie szkoleń oraz po zakończeniu zajęć.

GALERIA
Fundacja VCC 
nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2021-12-02 15:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 088 007