Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Kociański 
Henryk Lasko, Las 
Stare Druki z Kolbuszowskiej Kolegiaty 
Old Prints from Parish Kolbuszowa 

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej

 

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej w Kolbuszowej gromadzi, opracowuje, digitalizuje oraz udostępnia materiały służące obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, także tych dotyczących wiedzy o przeszłości jak i teraźniejszości własnego regionu. Mają one za zadanie służyć zachowaniu dziedzictwa kulturowego, pracom nad badaniami historii małych ojczyzn, popularyzacji własnej miejscowości, regionu i środowiska. W ich skład między innymi wchodzą:

 1. Bibliografia Publikacji Haliny Dudzińskiej (1927-2008) zasięgiem chronologicznym obejmująca lata 1979-2009. Zawiera 515 pozycji, z tego 501 artykułów z wydawnictw ciągłych, 2 tytuły wydawnictw ciągłych, 8 artykułów z wydawnictw zwartych, 4 wydawnictwa zwarte ponadto 6 artykułów z wydawnictw ciągłych dotyczące Autorki.
 2. Zbiór Karola Grodeckiego (1925-2000): Dokumenty Magistratu miasta Sokołów, miasta Kolbuszowa oraz władz okupacyjnych z okresu II wojny światowej (z lat 1939-1941), Prasa drugiego obiegu w Polsce w latach 1980-1985, Prasa drugiego obiegu w Rzeszowie, Mielcu i Kolbuszowej w latach 1980-1981, Oświadczenia, odezwy, sprawozdania, komunikaty i apele organizacji opozycyjnych – Solidarności w Polsce pierwszego latach 1980-1983, Oświadczenia, odezwy, sprawozdania, komunikaty i apele organizacji opozycyjnych – Solidarności na Rzeszowszczyźnie w latach 1980 -1981, Prasa pierwszego obiegu w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1980-1981, Rozporządzenia, raporty, wystąpienia delegatów partyjnych, bieżące informacje polityczne, dalekopisy, teksty propagandowe w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z lat 1980 -1981. Ponad 2000 fotografii w bogaty sposób dokumentujących architekurę Kolbuszowej jak również życie kulturalne, oświatowe i sportowe miasta.
 3. Zbiór Haliny Dudzińskiej (1927-2008). 244 biogramy osób, żołnierzy Obwodu Armii Krajowej deportowanych do obozów Związku Radzieckiego po II wojnie światowej, 96 biogramów najaktywniejszych członków i pracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego. Około 1000 fotografii rejestrujących dawnych mieszkańców oraz architekturę Kolbuszowej.
 4. Zbiór Mieczysława Godlewskiego (1923-2013) żołnierza Obwodu Armii Krajowej w Kolbuszowej.
 5. Dokumenty pozyskiwane dzięki współpracy z mieszkańcami regionu.
 6. Księgi metrykalne zdigitalizowane dzięki uprzejmości księży administratorów parafii w Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej, Niwiskach, Weryni, Widełce.
 7. Zabytkowa Biblioteka Parafii Kolegiackiej w Kolbuszowej to 444 wolumeny w tym 173 stare druki, które z racji zapisów własnościowych [proweniencji] stanowią unikalne źródło badań nad biografiami ich dawnych właścicieli oraz rekonstrukcją zabytkowych bibliotek kościelnych oraz prywatnych.

 

Oddział ma siedzibę w gruntownie zmodernizowanym budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi), przy ul. Piekarskiej 17. Modernizacja została przeprowadzona w ramach zadania "Modernizacja i adaptacja budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi) na potrzeby Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej oraz automatyzacja procesu wypożyczeń w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej", dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.


W budynku znajdują się:

 1. Galeria Miejska, gromadząca prace malarskie z Plenerów organizowanych od 2001 r.
 2. Multimedialne Muzeum prezentujące historię Kolbuszowej i regionu.
 3. Magazyn zbiorów regionalnych.
 4. Sala do przeprowadzania kameralnych koncertów, wykładów pop. nauk., konferencji, projekcji filmów i wystaw tymczasowych skierowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców.

 

Spis zawartości zdigitalizowanych i udostępnionych ksiąg parafialnych w Czytelni im. dra K. Skowrońskiego

 Archiwum Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Widełce

 Archiwum Parafii pw. Św. Mikołaja w Niwiskach

 Archiwum Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej Górnej

 Archiwum Kolegiaty Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

 Godziny Otwarcia

 • wtorek - sobota: 1000 - 1700
 • poniedziałek: nieczynne


 Dane teleadresowe

Pracownicy

 •   Halina Krzych - Kustosz

 • Grzegorz Mazan - Kierownik

 Adres: ul. Piekarska 17

 Telefon: 17 22 71 139


 Wybrane zdjęcia zbiorów i stan prac w budynku:

GALERIA
Wykaz zakładników 
Pamiętnik Teodora Mytycha z czasów IIWŚ 
Stary Druk 
Korespondencja Zdzisławy Bytnar 
Mapa katastralna z 1854 r. 
Księga Chrztów dla Parafii Kolbuszowa za lata 1640-1663 
Księga Chrztów dla Parafii Kolbuszowa za lata 1640-1663 
Mecz piłki nożnej KS Kolbuszowianka-KS Gryf Nilu (Kolbuszowa) 1959-05-17 
Karol Grodecki (1925-2000) 
Halina Dudzińska (1927-2008) 
Mapa Friedrich von Mieg 1778-1782 
Dni Kolbuszowej 
Otwarcie linii PKP 
Accident in Kolbuszowa 
Archiwalne zdjęcia budynku OEKIR 
Archiwalne zdjęcia budynku OEKIR 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 

Udział Kolbuszowian w Bitwie Warszawskiej 1920 r.

Aaa 2 
1920 
1920 Kolbuszowa 
IMG 0421 

Za nami bardzo trudny i nieprzywidywalny, pełen niepewności oraz obaw rok poświęcony walce z eskalacją pandemii. Rok 2020 to również okrągła, 100. rocznica Bitwy Warszawskiej zwyczajowo już nazywanej "Cudem nad Wisłą", kiedy to młode, odbudowujące się państwo polskie musiało stawić czoła potężnej ofensywie Armii Czerwonej. W lecie 1920 r. na rzecz obrony Ojczyzny działali nie tylko ludzie stojący u szczytu hierarchii państwowej, powinność tę spełnił cały naród polski. W Kolbuszowej na początku lipca 1920 r. powołano Powiatowy Komitet Obrony Państwa, który już na samym początku swej działalności wydał odezwę do ludności Powiatu Kolbuszowskiego wzywając do ochotniczego zaciągu do armii polskiej oraz do ofiarności na jej uposażenie. We wszystkich gminach Powiatu Kolbuszowskiego zawiązano Komitety Propagandy Pożyczki Odrodzenia oraz parafialne Komitety Obrony Państwa. Na Kolbuszowszczyźnie zorganizowano siedemnaście wieców, na których propagowano zapisywanie się na pożyczkę państwową, zachęcano do wstępowania w szeregi Armii Ochotniczej, wzywano do składania ofiar na rzecz pomocy dla żołnierzy, budzono ruch patriotyczny i narodowy. Komitet przyczynił się do zorganizowania miejscowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża w szeregi, którego weszło 252 osoby. Z terenu całego Powiatu Kolbuszowskiego zwerbowano i wyekwipowano około 100 ochotników.

Pragnąc usystematyzować wiedzę oraz utrwalić pamięć o bohaterach biorących udział w tych doniosłych nie tylko o historii Polski, ale i całego świata wydarzeniach postanowiliśmy w jak najbardziej doniosły sposób przyczynić się do lokalnych kolbuszowskich obchodów 100. rocznicy Wiktorii 1920 r. Przygotowaliśmy ekspozycje "Udział Kolbuszowian w Bitwie Warszawskiej 1920 r." która została oparta na materiałach archiwalnych pochodzących ze Zbioru Haliny Dudzińskiej [1927-2008] w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej, materiałach ze Zbiorów i Archiwum Rodziny Wesołowskich z Kolbuszowej, Archiwum Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, Archiwum Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej Górnej, Archiwum Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Weryni, Archiwum Parafii pw. św. Mikołaja w Dzikowcu. Ponadto zostały wykorzystane zasoby Biblioteki Cyfrowej POLONA, Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej oraz Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. We współpracy z panem Andrzejem Wesołowskim powstała również wystawa militariów, elementów ekwipunku wojskowego, dokumentów, przedmiotów życia codziennego użytku z okresu kształtowania się II Rzeczpospolitej, pozwalająca poczuć "ducha" tych ciężkich i burzliwych czasów zmagań z sowieckim agresorem. Wystawa wraz z komentarzem jej Autora jest dostępna na kanale YouTube biblioteki.

W wyniku przeprowadzonych kwerend udało się przywrócić pamięć o lokalnych patriotach w postaci zestawienia osób biorących udział w walkach 1920 r. Powstały: Lista Członków Powiatowego Komitetu Obrony Państwa w Kolbuszowej, Lista Ochotników na wojne 1920 r. z terenu dawnego Powiatu Kolbuszowskiego, Lista żołnierzy z terenu dawnego Powiatu Kolbuszowskiego biorących udział w zmaganiach z bolszewikami w 1920 r. oraz Lista Kolbuszowian poległych i zmarłych w trakcie działań wojennych 1920 r. Dostępne są one z poziomu strony internetowej kolbuszowskiej biblioteki

http://biblioteka.kolbuszowa.pl/9-dla-regionalistow/2205-pozostale-opracowania.html

Swoistego rodzaju podsumowaniem kolbuszowskich obchodów 100. rocznicy Wiktorii 1920 r. były prelekcje Pawła Michno "Bitwa Warszawska w świadomości młodzieży" oraz Barbary Szafraniec "Znaczenie Bitwy Warszawskiej 1920 r. dla historii Polski, Europy i świata". Obydwie zostały udokumentowane i są dostępne na kanale YouTube kolbuszowskiej biblioteki. 

W obchodach 100. rocznicy Wiktorii 1920 r. uczestniczyły także dzieci i młodzież. Konkurs plastyczny „Cud nad Wisłą – w 100-Lecie Bitwy Warszawskiej” przeprowadzony w ramach realizowanego przez bibliotekę zadania „Udział Kolbuszowian w Bitwie Warszawskiej - #wiktoria1920 r.” pozwolił w przystępny i atrakcyjny dla najmłodszego pokolenia sposób, zaszczepić zainteresowanie historią Polski, historią życia ich dziadków. Głównym organizatorem tego konkursu była Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej, która w zadaniu pełniła rolę Koalicjanta. Komisja Konkursowa przyznała nagrody w dwóch grupach wiekowych. W grupie dzieci przyznano I, II i III miejsce oraz 6 wyróżnień, w grupie młodzieży przyznano I miejsce oraz dwa II miejsca. Nagrodzone prace konkursowe można oglądać poniżej.

Zadanie „Udział Kolbuszowian w Bitwie Warszawskiej - #wiktoria1920 r.” biblioteka realizowała w partnerstwie z Koalicjantami: Regionalnym Towarzystwem Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej oraz Szkołą Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej"

GALERIA
IMG 0126 
IMG 0130 
IMG 0135 
IMG 0136 
IMG 0151 
IMG 0157 
IMG 0159 
IMG 0421 
IMG 0423 
IMG 0425 
IMG 0736 
IMG 0742 
3 miejsce młodziez 
3 miejsce 
2 miejsce młodziez 
2 miejsce 
1 miejsce młodziez 
1 miejsce 
nprc
serce
PITax.pl
 • Data aktualizacji: 2021-01-15 09:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 528 959