Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

 Przedbórz


Lokal

Biblioteka od 1991 roku mieści się w Budynku Wielofunkcyjnym w Przedborzu.

Lokal zajmuje 2 pomieszczenia w których gromadzony jest księgozbiór z wolnym dostępem do półek oraz świetlicę gdzie odbywają się różne spotkania i cykliczne imprezy kulturalno – oświatowe.

Księgozbiór biblioteki składa się z literatury pięknej dla dzieci i dorosłych oraz literatury popularno – naukowej. Użytkownicy biblioteki mają do dyspozycji 2 stanowiska komputerowe z darmowym dostępem do Internetu. 

Zbiory biblioteki :

Stan księgozbioru na koniec 2020 roku : 9827 książek

 • Literatura piękna dla dorosłych : 3556 
 • Literatura dla dzieci i młodzieży : 4213
 • Literatura popularno - naukowa : 2058

Oferta

Biblioteka prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalno  - oświatową. Odbywają się tu cykliczne lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, konkursy czytelnicze, wystawy tematyczne.

Organizowane są również zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji.

Dla najmłodszych czytelników Biblioteka organizuje głośne czytanie bajek połączone z zajęciami plastycznymi. Od 2017 roku w bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki.

Czytelnicy mogą korzystać z katalogu on-line który umożliwia elektroniczną rezerwację wybranych tytułów książek.  Na miejscu dostępne jest również ksero, faks oraz drukarka ze skanerem. Można również przeglądać prasę: „ Przegląd kolbuszowski” i „ Poradnik Domowy”.

Biblioteka współpracuje z lokalnymi organizacjami: Szkołą Podstawową w Przedborzu, Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą Strażą Pożarną.

W chwili obecnej działalność biblioteki została ograniczona do wypożyczeń i zwrotów.


 Zobacz katalog online filii w Przedborzu


 Dane teleadresowe


 Bibliotekarka: Starzec Kazimiera


 Adres: Przedbórz 187, 36-100 Kolbuszowa
 Telefon: (17) 74 46 695
 E-mail: przedborz@bibkolb.eu
 Gadu-Gadu: 38805660


 Godziny Otwarcia

Poniedziałek i Piątek – 900-1500
Wtorek, Środa, Czwartek – 1200-1800


 Najnowsze informacje z filii w Przedborzu:

Bibliografia Przedborza

PRZEDBÓRZ

Materiały do historii mojej miejscowości w bibliotece i internecie

 

Wydawnictwa zwarte (książki)

 1. Gola M., Przedbórz i Huta Przedborska : przeszłość i teraźniejszość, Kolbuszowa: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 2010.

 ISBN 978-83-60944-15-5

 

 1. Bata A., Lawera H., Kolbuszowa w gminie i okolicy, Krosno: Roksana, 1997.

 ISBN 83-87282-37-5 s. 108-111

 

 1. Bata A., Michno P., Szlakami Lasowiaków : przewodnik, Wojkówka :  Pracownia Wydawniczo-Fotograficzna APLA, 2012. s.2-25

 

 1. Bogaczyk A., Kolbuszowa : miasto i gmina, Krosno: Roksana,2003.

ISBN 83-7343-091-1 s.79-80

 

 1. Kosiorowski S., Skowroński M., Ochotnicze Straże Pożarne dawniej i dziś. [W:] Ochotnicza Straż Pożarna w Przedborzu, Kolbuszowa: Grafmar,2010

 ISBN 978-83-916434-8-8 s.126-128

 

 1. Piórek M., Przezwiska i nazwiska mieszkańców parafii kolbuszowskiej w latach 1640-1700, Kolbuszowa: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 2006. ISBN 83-916150-9-X, s.152-169

 

 1. Półćwiartek J.: Rocznik Kolbuszowski. Nr 2. Rok 1987. W: Halina Dudzińska: Kolbuszowianie w niemieckich obozach koncentracyjnych, Kolbuszowa: Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara, 1987, s. 92-94

 

 1. Skowroński M., Kolbuszowa i okolice : przewodnik turystyczny, Warszawa : Rzeszów :  Sport i Turystyka, 1964

 

 1. Skowroński M., Powiat kolbuszowski, Krosno: Apla, 2000.

ISBN 83-88065-28-9 s.100

 

 1. Wilk S., Sanktuaria i parafie na terenie powiatu kolbuszowskiego, Kolbuszowa: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 2014.

ISBN 978-83-60944-63-9 s.104-108

 

 1. Ziemia Kolbuszowska: przewodnik. Red. Trześniowski Z. i Baranowski A. Rzeszów: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2010.

 ISBN 978-83-61746-61-4, s. 89-90

 

 

 

Dokumenty elektroniczne

 

 1. Galicyjskie szematyzmy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szematyzm_Kr%C3%B3lestwa_Galicji_i_Lodomerii_z_Wielkim_Ksi%C4%99stwem_Krakowskim

 

 1. Matyskiewicz W.: 500 - lecie Przedborza. „ Niedziela” 2010, nr.36 [online]. Dostępny w internecie:

https://www.niedziela.pl/artykul/57268/nd/500-lecie-Przedborza

 

 1. Parafia w Przedborzu p.w. Józefa Rzemieślnika w Przedborzu

http://parafiaprzedborz.pl/

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Janka Zawiszy w Przedborzu

http://spprzedb.kolbuszowa.pl/o_szkole/

 

 1. Sołectwo Przedbórz profil na Facebook

 

 1. Sulimierski F.: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich,, Warszawa: Druk Wieku, 1880. T. 9 s.135

http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/

 

 

 

Dokumenty Życia Społecznego

 

 1. Kroniki biblioteki1-9 do udostępnienia na miejscu w bibliotece

 

 1. Kronika Koła Gospodyń Wiejskich – wersja elektroniczna CD – Rom do udostępnienia na miejscu w bibliotece

 

 

 

 

 

 

 

Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa

 

Dokumenty Cyfrowe:

 

 1. Sprawozdanie z czynności Rady Powiatowej Kolbuszowskiej za okres czasu od 22 Września 1867 do 22 Września 1892 roku. Kraków 1982, s. 41-125 [online]. Dostępny w internecie: http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=398&from=pubstats

 

 1. Muzeum Regionalne w Kolbuszowej: Nr.1-2/69 [10], [W:] Kazimierz Skowroński, Pamiętne owe dni, Muzeum Regionalne Lasowiaków Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Kolbuszowej, 1969,  s. 50-75

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=173&from=&dirids=1&ver_id=&lp=11&QI=

 

 

Wydawnictwa ciągłe:

 

 1. , Pierwsza w województwie podkarpackim. „ Ziemia Kolbuszowska” 1999, nr.2/43, s.4-5 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=297&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI

 

 1. Białek J.S., Białkówki w puszczy sandomierskiej. „Ziemia Kolbuszowska” 2013, nr.3/198, s. 24-26 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=199&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Bryk E., Otwarcie stadionu w Przedborzu. „ Ziemia Kolbuszowska” 2001, nr. 8/68, s.7 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=280&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=

 

 1. Dębiak S., Idę do Ojca. „ Ziemia Kolbuszowska” 1994, nr.5, s.5 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=341&from=&dirids=1&ver_id=&lp=63&QI=

 1. Dni Przedborza. „Ziemia Kolbuszowska” 2011, nr.8/181, s.12 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=138&from=&dirids=1&ver_id=&lp=18&QI=

 

 1. Dożynki. „ Ziemia Kolbuszowska” 1997, nr.7/36 s. 7 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=312&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI

 

 1. Dożynki gminne 2013. „Ziemia Kolbuszowska” 2013, nr.9/204, s.3 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=213&from=&dirids=1&ver_id=&lp=62&QI=

 

 1. , Tradycje bożonarodzeniowe. „ Ziemia Kolbuszowska” 1999, nr.7/48, s. 11 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=302&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI

 

 1. Frańczyk M., LKS Huragan Przedbórz. „ Ziemia Kolbuszowska” 2000, nr.9/57, s.22 [online]. Dostępny w internecie:http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=291&from=&dirids=1&ver_id=&lp=44&QI=

 

 1. Godlewski M., Nie zapomnieli. „ Ziemia Kolbuszowska” 2003, nr.3/87, s.15 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=250&from=&dirids=1&ver_id=&lp=20&QI

 

 1. Grodecki K., Burza 1944. „ Ziemia Kolbuszowska” 1994, n.3, s. 5-7 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=343&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI

 

 1. Jest się czym pochwalić. „ Ziemia Kolbuszowska” 1995, nr.5/12, s. 6 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=332&from=&dirids=1&ver_id=&lp=10&QI
 2. S., Tradycje Świąt Wielkanocnych. „ Ziemia Kolbuszowska” 2001, nr.4/64, s.4 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=276&from=

&dirids=1&ver_id=&lp=18&QI=

 

 1. Mazur J., Biesiada w Przedborzu. „ Ziemia Kolbuszowska” 2018, nr.7-8/262-263, s.16 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=899&from=&dirids=1&ver_id=&lp=7&QI

 

 1. Mazur J., Budowa chodnika w Przedborzu. „ Ziemia Kolbuszowska” 2018, nr.4/260, s.7 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=885&from=&dirids=1&ver_id=&lp=82&QI=

 

 1. Mazur J., Budowa chodnika w Przedborzu. „ Przegląd Kolbuszowski” 2018, nr. 295, s.16 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=906&from=&dirids=1&ver_id=&lp=19&QI=

 

 1. Mazur J., Nowe place zabaw. „Ziemia Kolbuszowska” 2013, nr.7-8/202-203, s.5 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=212&from=&dirids=1&ver_id=&lp=61&QI=

 

 1. Pamiętając o Janku Zawiszy. „ Ziemia Kolbuszowska” 2004, nr.6/102, 3 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=241&from=&dirids=1&ver_id=&lp=7&QI=

 

 1. 500 lat Przedborza fotorelacja. „ Ziemia Kolbuszowska” 2010, nr.8/169, s.35 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=42&from=&dirids=1&ver_id=&lp=50&QI=
 2. Piórek M., Edward Niemiec. „ Ziemia Kolbuszowska” 2010, nr.8/169, s.17-18 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=42&from=&dirids=1&ver_id=&lp=50&QI=
 3. Piórek M., Zawód nauczycielski i malarstwo zawsze mnie pociągało. „Ziemia Kolbuszowska” 2007,nr.11/138, s.17-18 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=169&from=&dirids=1&ver_id=&lp=41&QI=

 

 1. Popiel L., Zgrupowanie „ Rożan” w akcji „ Burza”. „ Ziemia Kolbuszowska” 1994, n.3, s.7 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=343&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI
 2. Przedbórz i Huta Przedborska - przeszłość i teraźniejszość. „ Ziemia Kolbuszowska” 2010, nr.8/169, s.19 [online]. Dostępna w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=42&from=&dirids=1&ver_id=&lp=50&QI=

 

 1. Rolek D., Nowi czytelnicy. „ Ziemia Kolbuszowska” 1999, nr.6/47, s.11[online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=301&from=&dirids=1&ver_id=&lp=55&QI=

 

 1. Rolek D., Wesoło w Przedborzu. „ Ziemia Kolbuszowska” 2000, nr.6/54, s.14 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=288&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI

 

 1. Saj K., Karnawał maluchów. „ Ziemia Kolbuszowska” 2002, nr.3/75, s. 4 [online].Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=263&from=&dirids=1&ver_id=&lp=14&QI=

 

 1. Saj K., Pasowanie na czytelnika w Przedborzu. „ Ziemia Kolbuszowska” 2010, nr. 11/172, s.21 [online]. Dostępny w internecie: http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=45&from=&dirids=1&ver_id=&lp=54&QI=

 

 1. Saj K., Śladami naszych ojców. „ Ziemia Kolbuszowska” 2011, nr.1/174, s. 14 [online]. Dostępny w internecie: http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=21&from=&dirids=1&ver_id=&lp=7&QI=

 

 1. Selwa A., Zawody sportowo-pożarnicze w Przedborzu. „ Ziemia Kolbuszowska” 2010, nr.7/168, s.17 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=41&from=&dirids=1&ver_id=&lp=6&QI

 

 1. Selwa A.: Zwody sportowo – pożarnicze w Przedborzu. „ Przegląd Kolbuszowski” 2010, nr.201, s.13 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=56&from=&dirids=1&ver_id=&lp=24&QI=

 

 1. J., Przedbórz świętował 500-lecie. „ Przegląd Kolbuszowski” 2010, nr.204, s.5 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=59&from=&dirids=1&ver_id=&lp=33&QI=

 

 1. J., Przedbórz świętował 500 – lecie. „ Ziemia Kolbuszowska” 2010, nr.9/170, s. 10-11[online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=43&from=&dirids=1&ver_id=&lp=51&QI=

 

 1. Skowroński M., Przyczynki do dziejów przemysłu szklarskiego w powiecie kolbuszowskim. „ Ziemia Kolbuszowska” 2000, nr.12/60, s.19-20 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=294&from=&dirids=1&ver_id=&lp=6&QI

 

 1. Starzec K., Bal karnawałowy w świetlicy bibliotecznej w Przedborzu. „Ziemia Kolbuszowska” 2010, nr.2/163, s.16 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=35&from=&dirids=1&ver_id=&lp=43&QI=

 

 1. Sudoł J., Wystawa malarstwa. „ Ziemia Kolbuszowska” 1997, nr.7, s.6 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=312&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Sztandar dla OSP w Przedborzu. „ Ziemia Kolbuszowska” 1994, nr.3, s. 2 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=343&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI

 

 1. Trzy pytania do Stanisława Gąsiora. „ Ziemia Kolbuszowska” nr.5/132, s.12 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=163&from=&dirids=1&ver_id=&lp=9&QI=

 

 1. Wiącek B., Wieczór poezji. „ Ziemia Kolbuszowska” 2001,nr. 6/66, s.14 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=278&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=

 

 1. Wojcieszek J., Wdzięczne wspomnienia. „ Ziemia Kolbuszowska” 2013, nr.9/204, s.19 [online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=213&from=&dirids=1&ver_id=&lp=62&QI=
 2. Wolny B., Chcemy żyć w czystym świecie, „Ziemia Kolbuszowska” 2002, nr.3/75, s.11[online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=263&from=&dirids=1&ver_id=&lp=14&QI=
nprc
serce
 • Data aktualizacji: 2021-04-13 15:27
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 688 946