Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Potapow Eugeniusz, Kompozycja I, 2015 
Potapowa Klaudia, Wilcza Wola, 2015 
Stare Druki z Kolbuszowskiej Kolegiaty 
Old Prints from Parish Kolbuszowa 

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej

 

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej w Kolbuszowej gromadzi, opracowuje, digitalizuje oraz udostępnia materiały służące obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, także tych dotyczących wiedzy o przeszłości jak i teraźniejszości własnego regionu. Mają one za zadanie służyć zachowaniu dziedzictwa kulturowego, pracom nad badaniami historii małych ojczyzn, popularyzacji własnej miejscowości, regionu i środowiska. W ich skład między innymi wchodzą:

 1. Bibliografia Publikacji Haliny Dudzińskiej (1927-2008) zasięgiem chronologicznym obejmująca lata 1979-2009. Zawiera 515 pozycji, z tego 501 artykułów z wydawnictw ciągłych, 2 tytuły wydawnictw ciągłych, 8 artykułów z wydawnictw zwartych, 4 wydawnictwa zwarte ponadto 6 artykułów z wydawnictw ciągłych dotyczące Autorki.
 2. Zbiór Karola Grodeckiego (1925-2000): Dokumenty Magistratu miasta Sokołów, miasta Kolbuszowa oraz władz okupacyjnych z okresu II wojny światowej (z lat 1939-1941), Prasa drugiego obiegu w Polsce w latach 1980-1985, Prasa drugiego obiegu w Rzeszowie, Mielcu i Kolbuszowej w latach 1980-1981, Oświadczenia, odezwy, sprawozdania, komunikaty i apele organizacji opozycyjnych – Solidarności w Polsce pierwszego latach 1980-1983, Oświadczenia, odezwy, sprawozdania, komunikaty i apele organizacji opozycyjnych – Solidarności na Rzeszowszczyźnie w latach 1980 -1981, Prasa pierwszego obiegu w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1980-1981, Rozporządzenia, raporty, wystąpienia delegatów partyjnych, bieżące informacje polityczne, dalekopisy, teksty propagandowe w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z lat 1980 -1981. Ponad 2000 fotografii w bogaty sposób dokumentujących architekurę Kolbuszowej jak również życie kulturalne, oświatowe i sportowe miasta.
 3. Zbiór Haliny Dudzińskiej (1927-2008). 244 biogramy osób, żołnierzy Obwodu Armii Krajowej deportowanych do obozów Związku Radzieckiego po II wojnie światowej, 96 biogramów najaktywniejszych członków i pracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego. Około 1000 fotografii rejestrujących dawnych mieszkańców oraz architekturę Kolbuszowej.
 4. Zbiór Mieczysława Godlewskiego (1923-2013) żołnierza Obwodu Armii Krajowej w Kolbuszowej.
 5. Dokumenty pozyskiwane dzięki współpracy z mieszkańcami regionu.
 6. Księgi metrykalne zdigitalizowane dzięki uprzejmości księży administratorów parafii w Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej, Niwiskach, Weryni, Widełce.
 7. Zabytkowa Biblioteka Parafii Kolegiackiej w Kolbuszowej to 444 wolumeny w tym 173 stare druki, które z racji zapisów własnościowych [proweniencji] stanowią unikalne źródło badań nad biografiami ich dawnych właścicieli oraz rekonstrukcją zabytkowych bibliotek kościelnych oraz prywatnych.

 

Oddział będzie miał siedzibę w gruntownie modernizowanym budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi), przy ul. Piekarskiej 17. Remont odbywa się w ramach zadania "Modernizacja i adaptacja budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi) na potrzeby Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej oraz automatyzacja procesu wypożyczeń w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej", dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.


W budynku powstanie:

 1. Galeria Miejska, gromadząca prace malarskie z Plenerów organizowanych od 2001 r.
 2. multimedialne Muzeum prezentujące historię Kolbuszowej i regionu
 3. magazyn Zbiorów Regionalnych
 4. miejsce do przeprowadzania kameralnych koncertów, wykładów pop. nauk., konferencji, projekcji filmów i wystaw tymczasowych skierowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców.

Oddział będzie prowadził, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, warsztaty i lekcje muzealne, skierowane do dzieci i młodzieży.

Będzie miejscem spotkań literackich (np. Klub Czytających Rodzin, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Poetów) współorganizowanych z lokalnymi autorami oraz stowarzyszeniami. 

W chwili obecnej siedziba Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej mieści się w oficynie MiPBP. 

Wraz z modernizacją budynku Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej trwają sukcesywne prace nad inwentaryzacją obrazów będących pokłosiem twórczości artystycznej uczestników Plenerów Malarskich w Kolbuszowej, prace nad ustaleniem kompletnego zasobu oraz katalogiem zabytkowej Biblioteki Parafii Kolegiackiej w Kolbuszowej. Gromadzimy oraz digitalizujemy materiały archiwalne.

Wszystkie osoby, będące w posiadaniu materiałów związanych z przeszłością naszego regionu, własnej rodziny oraz miejscowości, zainteresowane ich zachowaniem oraz utrwaleniem zapraszamy do współpracy.  

 

Spis zawartości zdigitalizowanych i udostępnionych ksiąg parafialnych w Czytelni im. dra K. Skowrońskiego

 Archiwum Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Widełce

 Archiwum Parafii pw. Św. Mikołaja w Niwiskach

 Archiwum Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej Górnej

 Archiwum Kolegiaty Wszystkich Świętych w Kolbuszowej


 Dane teleadresowe

Pracownicy

 • Halina Krzych
 • Grzegorz Mazan - kierownik

 Adres: ul. Piłsudskiego 7

 Telefon: 17 22 70 220 wew. 27

 Email: g.mazan@bibkolb.eu


 Wybrane zdjęcia zbiorów i stan prac w budynku:

GALERIA
Wykaz zakładników 
Pamiętnik Teodora Mytycha z czasów IIWŚ 
Stary Druk 
Korespondencja Zdzisławy Bytnar 
Mapa katastralna z 1854 r. 
Księga Chrztów dla Parafii Kolbuszowa za lata 1640-1663 
Księga Chrztów dla Parafii Kolbuszowa za lata 1640-1663 
Mecz piłki nożnej KS Kolbuszowianka-KS Gryf Nilu (Kolbuszowa) 1959-05-17 
Karol Grodecki (1925-2000) 
Halina Dudzińska (1927-2008) 
Mapa Friedrich von Mieg 1778-1782 
Dni Kolbuszowej 
Otwarcie linii PKP 
Accident in Kolbuszowa 
Archiwalne zdjęcia budynku OEKIR 
Archiwalne zdjęcia budynku OEKIR 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 

Archiwum Kolegiaty Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

 1. Kolbuszowa

 

1-1

Libri Baptistorum (Natorum)

1-1.1

Liber Baptistorum ecclesiae Kolbuszowa (1640-1663) T. 1

1-1.2

Liber Baptistorum ecclesiae Kolbuszowa (1664-1679) T. 2

1-1.3

Liber Baptistorum ecclesiae Kolbuszowa (1682-1724) T. 3

1-1.4

Liber Baptistorum ecclesiae Kolbuszowa (1724-1742) T. 4

1-1.5

Liber Baptistorum ecclesiae Kolbuszowa (1743-1772) T. 5

1-1.6

Liber Baptistorum ecclesiae Kolbuszowa (1772-1784) T. 6

1-1.7

Liber Baptistorum ecclesiae Kolbuszowa (1785-1787) T. 8

1.1.8

Liber Baptistorum pro oppido Kolbuszowa (1787-1814) T. 9

1-1.9

Liber Baptistorum pro oppido Kolbuszowa (1821-1833) T. 21

1-1.10

Liber Natorum pro oppido Kolbuszowa (1833-1860) T. 29 / Liber Natorum pro pago Nowa Wieś (1833-1841) T. 29

1-1.11

Liber Baptistorum pro oppido Kolbuszowa (1860-1876) T. 41

1-1.12

Liber Baptistorum pro oppido Kolbuszowa (1876-1893) T. 48

1-1.13

Liber Natorum pro oppido Kolbuszowa (1893-1914) T. 53

1-1.14

Index alphabeticus Natorum ac Baptistorum Parochiae Kolbuszowa (1845-1889) T. 1

 

1-2

Libri Copulatorum

1-2.1

Liber Copulatorum ecclesiae Kolbuszowa (1640-1675) T. 1

1-2.2

Liber Copulatorum ecclesiae Kolbuszowa (1681-1718) T. 2

1-2.3

Liber Copulatorum ecclesiae Kolbuszowa (1718-1744) T. 3

1-2.4

Liber Copulatorum ecclesiae Kolbuszowa (1745-1783) T. 4

1-2.5

Liber Copulatorum pro Parochiae Kolbuszowa (1784-1797) T. 5

1-2.6

Liber Copulatorum pro oppido Kolbuszowa (1797-1858) T. 10

1-2.7

Liber Copulatorum pro oppido Kolbuszowa (1858-1897) T. 18

1-2.8

Liber Copulatorum Kolbuszowa (1897-1914) T. 27

1-2.9

Index alphabeticus Copulatorum Parochiae Kolbuszowa (1845-(1887))

 

 

1-3

Libri Mortuorum

1-3.1

Liber Mortuoruom ecclesiae Kolbuszowa (1745-1783) T. 1

1-3.2

Liber Mortuoruom pro Parochiae Kolbuszowa (1785-1795) T. 2

1-3.3

Liber Mortuoruom  pro oppido Kolbuszowa (1796-1846) T. 7

1-3.4

Liber Mortuoruom  pro oppido Kolbuszowa (1846-1873) T. 15

1-3.5

Liber Mortuoruom  pro oppido Kolbuszowa (1873-1911) T. 22

1-3.7

Index alphabeticus Mortuorum Parochiae Kolbuszowa (1845-(1865))

 

 1. Kolbuszowa Dolna

 

2-1

Libri Baptistorum (Natorum)

2-1.1

Liber Baptistorum pro Kolbuszowa Dolna (1787-1826) T. 11

2-1.2

Liber Natorum pro Kolbuszowa Dolna (1826-1839) T. 25

2-1.3

Liber Baptistorum pro Kolbuszowa Dolna (1839-1852) T. 32

2-1.4

Liber Baptistorum pro Kolbuszowa Dolna (1852-1872) T. 39

2-1.5

Liber Natorum pro Kolbuszowa Dolna (1872-1891) T. 47 / Liber Natorum pro Kolbuszowa Dolna (1891-1906) T. 48

 

2-2

Libri Copulatorum

2-2.1

Liber Copulatorum Kolbuszowa Dolna (1797-1866) T. 7

2-2.2

Liber Copulatorum Kolbuszowa Dolna (1866-1912) T. 20

 

2-3

Libri Mortuorum

2-3.1

Liber Mortuorum pro pago Kolbuszowa Dolna (1794-1849) T. 3

2-3.2

Liber Mortuorum pro pago Kolbuszowa Dolna (1849-1891) T. 16

 

 1. Kolbuszowa Górna

 

3-3

Libri Mortuorum

3-3.1

Liber Mortuorum pro pago Kolbuszowa Górna (1871-1886) T. 21 / Liber Mortuorum pro pago Nowa Wieś (1870-1899) T. 21

 

 

 

 1. Nowa Wieś

 

4-1

Libri Baptistorum (Natorum)

4-1.1

Liber Baptistorum pro pago Nowa Wieś (1788-1833) T. 14

1-1.10

Liber Natorum pro pago Nowa Wieś (1833-1841) T. 29 / Liber Natorum pro oppido Kolbuszowa (1833-1860) T. 29

4-1.2

Liber Natorum pro pago Nowa Wieś (1841-1872) T. 33

4-1.3

Liber Natorum pro pago Nowa Wieś (1873-1897) T. 47 B

 

4-2

Libri Copulatorum

4-2.1

Liber Copulatorum pro pago Nowa Wieś (1800-1873) T. 12 / Liber Mortuorum pro pago Świerczów (1821-1889) T. 12

4-2.2

Liber Copulatorum pro pago Nowa Wieś (1874-1912) T. 21A

 

4-3

Libri Mortuorum

4-3.1

Liber Mortuorum pro pago Nowa Wieś (1800-1867) T. 9

3-3.1

Liber Mortuorum pro pago Nowa Wieś (1870-1899) T. 21 / Liber Mortuorum pro pago Kolbuszowa Górna (1871-1886) T. 21

 

 1. Świerczów

 

5-1

Libri Baptistorum

5-1.1

Liber Bapistorum pro pago Świerczów (1788-1863) T. 12

 

5-2

Libri Copulatorum

5-2.1

Liber Copulatorum pro pago Świerczów (1885-1912) T. 26

 

5-3

Libri Mortuorum

5-3.1

Liber Mortuorum pro pago Świerczów (1801-1912) T. 14

 

 

 

nprc
serce
 • Data aktualizacji: 2019-01-21 11:53
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 025 614