Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Wszystkie aktualności

Liczba odsłon: 347087

Nasza bibliotek wśród najlepszych

Mapka z najlepszymi bibliotekami 

W jedenastej edycji Rankingu Bibliotek Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej zajęła 34 miejsce w Polsce i 3 w Podkarpaciu. Ranking przygotował dziennik „Rzeczpospolita”, a  współorganizatorem był Instytut Książki. W poprzednim Ranking byliśmy 18 pozycji niżej.

Ranking opracowano na podstawie ankiet, które zostały wysłane do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast. Uzyskano 837 odpowiedzi. Ankieta zawierała 34 pytania. Oceniano między innymi powierzchnię biblioteki i jej filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oraz średnie zatrudnienie,  godziny otwarcia, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, książki kupione w ciągu dziesięciu lat jako procent całego zbioru i zakupione nowe książki. Przyznawano punkty za tytuły prasowe dostępne w wersji elektronicznej, dostęp do nowych mediów, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, kółka czytelnicze, artystyczne i literackie, aktywność w stowarzyszeniach i uczestnictwo pracowników w konferencjach.

Nasza bibliotek w najważniejszych kategoriach wypadła następująco:

  • Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności – nasz wynik: 167 (wypadliśmy lepiej niż najlepsza w Rankingu Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance, która miała 153 czytelników na 1000 mieszkańców)
  • Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach: 17,80 (Trzcianki: 27,30)
  • Powierzchnia na 1000 mieszkańców: 57 (Trzcianki: 50)
  • Książki na 1000 mieszkańców: 5968 (Trzcianki: 3606)
  • Książki – nabyte po 2010 r. (% zbiorów): 34,5 (Trzcianki: 35)
  • Książki – nabyte w 2020 na 1000 mieszkańców: 304 (Trzcianki: 188)
  • dotacji – 2020: 1,41 (Trzcianki: 1,71)

Warto zaznaczyć, że w kategoriach mówiących o zakupach książek, wypadamy nawet lepiej nie ogółem. W kategorii książki na 1000 mieszkańców mamy 20 miejsce w Polsce, a w kategorii książki nabyte w 2020 roku mamy 19 miejsce w Polsce!!!!

Niewątpliwy sukces, jakim jest nasza pozycja w Rankingu, zawdzięczamy Wam, nasi drodzy Czytelnicy. Dziękujemy za to, że jesteście z nami.

Informację prasową o Rankingu można znaleźć pod adresem: https://www.rp.pl/assets/pdf/RP379216126.PDF

nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2022-05-17 14:10
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 348 107